Chełmiec i jego okolice

Chełmiec to niewielka miejscowość znajdująca się w województwie małopolskim, która przez długi okres nazywana była także Chełmcem Polskim. Znajduje się ona w powiecie nowosądeckim i jest siedzibą gminy Chełmiec. Pod kątem geograficznym Chełmiec mieści się w Kotlinie Sądeckiej, która znajduje się u spływu rzek takich jak Poprad, Dunajec oraz Kamienica Nawojowska. Aktualnie mieszka w niej około 2,5 tysiąca (więcej…)